Årsmelding
2017

 
 
header2.png
 

Et rikere liv i 2017

Formuesforvaltning bidrar til at våre kunder får et rikere liv. Et rikere liv er mer enn god avkastning på kapitalen. Livet blir også rikere om du føler deg trygg, om du frigjør tid eller øker din kunnskap og innsikt. Her oppsummerer vi hvordan vi, gjennom langsiktig og fullstendig uavhengig rådgivning, har bidratt til å bevare og utvikle våre kunders formuer - og til et rikere liv – i året som gikk.

 
 
 
 
 
 

Solid avkastning for våre kunder i 20177


Solid-avkastning-for-våre-kunder-i-2017.png
 
 
 

Fordeling av investeringer og avkastning i 2017

 
 

Fordeling av investeringer


Fordeling-av-investeringer.png
 

Fordeling av avkastning


Fordeling-av-avkastning.png
 
 
 

Historisk avkastning for modellportefølje mot referanseindeks


Historisk-avkastning-for-modellportefølje-mot-referanseindeks.png
 
 
color-3.png
 

Hva vi gjør

Formuesforvaltning er Norges største privateide og uavhengige rådgivnings- og forvaltningsselskap. Du finner oss også i Sverige under merkevaren Burenstam & Partners AB og i London. I tillegg opererer datterselskapene Kron AS, og Griff Kapital AS i Norge.

Hos Formuesforvaltning finnes ingen samlebåndsproduksjon, her får hver enkel kunde tjenester tilpasset sine behov. Sammen med kunden utvikler vi integrerte og spesialtilpassede finansielle løsninger. 

 

Viktige hendelser i 2017


 • Den langsiktige veksten for Formuesforvaltning fortsatte i 2017
   

 • Vi bekreftet vår uavhengige posisjon og implementerte MIFID II-direktivet
   

 • Vi lanserte den digitale tjenesten Kron for å adressere et bredere marked
   

 • Vi åpnet kontor i Kristiansand
   

 • Vi økte satsingen i Göteborg og Malmö
   

 • Storebrands aksjepost på 21 prosent ble kjøpt av ledelsen i Formuesforvaltning

 
 

Omfattende tjenestetilbud


Formuesplan

 • Helhetlig finansiell plan

 • Investeringsstrategi

 • Strategisk aktivaallokering

 • Cash management

 • Uttaksbehov

Porteføljeforvaltning og rapportering

 • Forvalterseleksjon

 • Diskresjonær forvaltning

 • Rebalansering

 • Portefølje- og skatterapportering

 • ESG-screening

Generasjonsskifte

 • Planlegging

 • Generasjonsoverføring 

 • Felles eierskap

Forretningsførsel

 • Autorisert regnskapsførerselskap

 • Helhetlig økonomileveranse

 • Spesialkompetanse innen investeringsselskaper

Kunst og filantropi

 • Kunstrådgivningstjenester 

 • Filantropi- og bærekraftrådgivning

Advokatkontor

 • Skatterådgivning

 • Eierskapsstrukturer

 • Selvangivelse, testamente m.m.

 
 
 

Uavhengighet

Kundens interesse skal alltid komme først. Dette definerer selve kulturen i selskapet vårt. Som kunde i Formuesforvaltning kan du være trygg på at rådene vi gir har til hensikt å være i din interesse. Derfor er uavhengighet grunnleggende for Formuesforvaltning. 

Rådgivingsprosessen starter med at vi sammen med kunden utarbeider kundens formuesplan, slik at hver enkelt kunde får eierskap til sin situasjon og strategi. 

Porteføljeforvaltningen baseres på en bred analyse av investeringsmuligheter globalt, gjennomført av vårt dedikerte investeringsteam. Formuesforvalterne og investeringsteamet samarbeider om å sikre at forvaltningen er best mulig tilpasset hver enkelt kundes behov.

Ingen nære forbindelser påvirker selskapets anbefalinger av produkter, hverken juridiske eller økonomiske avtaler. Formuesforvaltning har heller ingen egne investeringsprodukter. 

Vår åpne honorarmodell baseres på at Formuesforvaltning kun har én oppdragsgiver – kunden. Vi mottar kun betaling direkte fra kunden og alle returprovisjoner og rabatter vi oppnår i våre forhandlinger går uavkortet til kunden. 

 
 
 

Fire steg


Et kundeforhold begynner ikke med forvaltningsdetaljer, men med en ærlig og grunnleggende dialog om hvor du som kunde er og hvor du ønsker å gå. Det er her de viktigste avgjørelsene tas. For velstående familier skjer de største verdiødeleggelsene ikke gjennom dårlige investeringer, men ved dårlig planlagte generasjonsskifter.


1

Still kompasset

Hvor skal vi? Hvem skal være med? Hva er viktig? Hva er ikke lenger viktig?
 


2

Eierskap og aktivitet

Hva har vi? Hva skal vi ha? Hvordan skal det organiseres? Har vi råd? Hvordan skal vi prioritere? Hvem skal ta over?


3

Struktur

Skatt, jus, våre regler, våre viktigste dokumenter. Hva hvis noe skjer?


4

Investering

Likviditet, inntekt, risiko, produkter.


 
 
color-3.png
 

Våre kunder

Våre kunder er velstående privatpersoner og familier samt stiftelser og organisasjoner. I 2017 ble vi kåret til Norges beste i kategorien «Private banking» i den anerkjente bransjeundersøkelsen fra TNS Sifo Prospera, som vi også ble året før.

Formuesforvaltning opererer i et betydelig og voksende marked. Sammenlagt er Norge og Sverige på femteplass i Europa når det gjelder antall personer med mer enn en million dollar i netto investerbar formue. Antallet dollarmillionærer i de to landene økte i 2017 med elleve prosent, ifølge en rapport fra Capgemini. 

Vi har bygd opp en solid plattform for å håndtere vekst i årene fremover, inkludert betydelige teknologiinvesteringer for å ligge i forkant av digitaliseringen. I 2017 implementerte vi en ny kundeportal og digital samhandlingsplattform for å kunne levere enda bedre kundeopplevelser.

 

Fornøyde kunder


Fornøyde-kunder.png
prospera-innsikt.jpg
 

Kundesegmenter


Kundesegmenter.png
 
 
 
 

Vårt selskap

Formuesforvaltning arbeider bevisst med rekruttering, og siden 2006 har 27 unge mennesker vært gjennom vårt traineeprogram. I 2017 hadde Formuesforvaltning fem traineer. 

Formuesforvaltning har langsiktige eiere. Ledelse økte i 2017 sin eierandel betraktelig gjennom kjøp av en aksjepost fra Storebrand, og 131 av våre ansatte er nå medeiere.

 

Eierstruktur i Formuesforvaltning


Eierstruktur-i-Formuesforvaltning.png
 
 
 

Nøkkeltall fra regnskapet


(NOK mill.) 2017 2016
Driftsinntekter 611 540
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 112 83
Driftsresultat 78 50
Resultat etter skatt 76 48
Totalkapital 468 441
Egenkapitalandel 60% 61%
 

Våre ansatte


Antall ansatte 2017 257
Økning antall ansatte i 2017 19
Andel kvinner 35%
Andel ansatte som er medeiere 51%
Gjennomsnittlig antall år som rådgiver i Formuesforvaltning 12 år
 
 
 

Formuesforvaltnings historie


Formuesforvaltnings-historie.png
 
color-3.png
 

Samfunnsansvar

Formuesforvaltning er opptatt av å ta et tydelig sosialt ansvar, og i 2017 hjalp vi våre kunder med å benytte sin kompetanse og sine ressurser for øvrig for å bidra til et bedre samfunn.

Bærekraft er sentralt i vår forvaltning. Bærekraft og langsiktig avkastning er ikke motsetninger, men følger hverandre. I 2017 hadde Formuesforvaltnings globale aksjeportefølje 30 prosent lavere karbonavtrykk enn verdensindeksen MSCI All Country World Index.

Også som selskap vektlegger Formuesforvaltning vår rolle som samfunnsaktør. Gjennom Partnership for Change samarbeidet vi i 2017 med en rekke miljøer som arbeider for økt fokus på sosiale investeringer. Ved å drive en verdiskapende virksomhet bidrar vi også til å finansiere fellesskapet.

I 2017 betalte Formuesforvaltning totalt 83 millioner kroner i selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Når det gjelder samfunnsansvar hjelper vi våre kunder spesielt på tre områder:

Sosialt ansvarlige investeringer: Vi hjelper kunder som ønsker at deres totale portefølje skal ha en sosial ansvarlig profil.

Effektinvesteringer: Vi hjelper kunder som ønsker å gjøre enkeltinvesteringer med direkte samfunnsmessig nytte.

Filantropi: Vi hjelper kunder som ønsker å gi av sin tid eller ressurser med å gjøre det på en måte som har effekt.

 
 

Kontakt oss

Besøk vår hjemmeside formue.no om du ønsker mer informasjon om Formuesforvaltning eller våre tjenester. 

 
 

Vi har kontor i følgende byer


Oslo (hovedkontor)
Bergen
Drammen
Fagernes
Gardermoen
Gjøvik
Göteborg
Hamar
Haugesund
Kristiansand
Lillehammer
London
Malmö
Moss
Skien
Stavanger
Stockholm
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ålesund
Kristiansand

 
Styled Map Types
 
 
color-3.png